Aupark shopping center Bratislava

VIVO Center
Bratislava

River park Bratislava

Aupark shopping center Bratislava

Vyberte program

Umývanie exteriéru 1) oplach tlakovou vodou 2) aktívna pena 3) vyčistenie kolies 4) expres vosk 5) vysušenie 6) vytretie rámov dverí a kufra
7) vyčistenie vonkajších skiel a zrkadiel
30min
Čistenie interiéru1) kompletné vysávanie int. 2) odprašnenie, ošetrenie plastov a kože 3) vyčistenie vnút. skiel a zrkadiel 4) vyčistenie gumenných rohoží
5) vytretie rámov dverí a kufra
60min
Komplet1) kompletné umytie exteriéru 2) kompletné čistenie interiéru60min